Postupy

Jak postupovat a co nevynechat

Jak postupovat

Při úmrtí v bytě, nebo terénu je vždy nutné nejdříve přivolat lékaře. Ten rozhoduje o případném dalším postupu.

Po vypsání ohledacích listů lékařem, rozhodnete li se využít naších služeb volejte nonstop linku 596 248 460

Další postup pak bude podle Vašeho přání a objednaných služeb.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení stačí navštívit naší kancelář a o všechno ostatní se postaráme.

K vyřízení pohřbu potřebujeme:

Občanský průkaz objednavatele (případně jiný doklad, prokazující totožnost - cestovní pas)
Osobní doklady zesnulého, jsou-li k dispozici.

Naše služby můžete využít bez ohledu na to kde k úmrtí došlo a kdo případně již zajišťoval převoz.

Nahoru