Při úmrtí doma

Vždy je nutné zavolat nejdříve lékaře (koronera), který vystaví listy o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací listy). Tyto listy předejte pracovníkům pohřební služby, kteří se postarají o převoz zesnulého. Osádky můžete kontaktovat na tel. 606 020 999. Naše pohřební služba je Vám k dispozici nepřetržitě i ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

Formality

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení a domovech soustředěné péče

V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení, nás kontaktujte na nepřetržité lince 606 020 999 a my se postaráme o vše potřebné, zajistíme převoz zesnulé osoby a vyřídíme veškerou dokumentaci k tomuto potřebnou.

Doklady nutné k vyřízení pohřbu

  • Občanský průkaz zesnulé/ho, případně rodný list
  • Občanský průkaz objednavatele pohřbu nebo jiný doklad prokazující totožnost (cestovní pas)
  • Kompletní oblečení pro zesnulou osobu (obuv není nutná)
  • Fotografii na smuteční oznámení

UPOZORNĚNÍ: Naše služby můžete využít bez ohledu na to kde k úmrtí došlo a kdo případně již zajišťoval převoz.