Formality

Co nevynechat

je dodré vědět

Na vyřizování pohřbu Vám vystavíme potvrzení, které uplatníte jako nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (paragraf).

Ze zákona máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

  1. dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  2. jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob,
  3. nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Zák. č. 261/2007 Sb.

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

  1. dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
  2. osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v bodě 2. měly trvalý pobyt na území České republiky.

Provozní řád v PDF

Ceník pohřební služby

21. 8. 2015

Legislativa pohřebním službám nedovoluje zveřejňovat ceníky na svých stránkách. Jediné co můžeme uvést je tedy
obecná informace o průměrných cenách.

Více

Nahoru