GDPR -ADR

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Správce: Acordia s.r.o., Těšínská 91/40, Slezská Ostrava   IČ:26790645, DIČ:CZ26790645, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl: C, vložka 25399

Účel zpracování:
Plnění Smlouvy o poskytování pohřebních služeb

Zpracovanými údaji jsou - jméno, příjmení, trvalé bydliště.

Příjemci osobních údajů:
Správce
Osoba provádějící účetnictví správce
Orgány veřejné moci (správní orgány a pod.)

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním pohřebních služeb a plněním smlouvy. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při plnění zákonných povinností vyplývajících z této služby, např. daňové a účetní povinnosti. Vaše osobní údaje dále sdělujeme pouze oprávněným subjektům a institucím v případech, kdy nám je tato povinnost uložena právním předpisem ( matriky, zdravotní pojišťovny, dědické řízení).

Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které vymezují archivační dobu na 10 let.

Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zavázány zákonem k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

 

 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Obecná informační povinnost

Pohřební služba Acordia s.r.o. informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (popř. ve způsobu řešení reklamace - zamítnutí reklamace), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Nahoru