Obřadní síně

Důstojné rozloučení, poradíme Vám!

Obřadní síň krematoria Ostrava

Smuteční obřad probíhá ve velké klimatizované obřadní síni, v níž je k dispozici 70 míst k sezení a další místa k stání. U katafalku je rozmístěna stálá květinová výzdoba.

Obřady probíhají denně v rozmezí od 9 do 16 hodin. Začátek každého obřadu je stanoven na celou hodinu, doba trvání je limitována 30 minutami včetně hudební produkce. Na přání objednavatele lze sjednat i smuteční obřad delší.

Malá obřadní síň Slezská Ostrava

Smuteční obřadní síň se nachází na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, vedle kostela sv. Josefa. K dispozici je 32 míst k sezení a další k stání. Součásti obřadní síně je místnost pro vystavení zemřelého před obřadem.

Obřadní síň Ostrava-Vítkovice

Smuteční obřadní síň se nachází na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích. Interiér obřadní síně byl v roce 1999 zrekonstruován podle návrhu Ing. Arch. Helmuta Vogela. Součásti obřadní síně je místnost pro vystavení zemřelého před obřadem a smuteční salónek pro privátní rozloučení.

Salónek pro rozloučení v úzkém rodinném kruhu

Tento způsob smutečního rozloučení probíhá denně v rozmezí od 8 do 16 hodin.
Na rozdíl od smutečního obřadu lze sjednat zahájení tohoto rozloučení libovolně.

Délka trvání je 20 minut. Probíhá v klimatizovaném salonku v krematoriu, který má kapacitu 7 míst k sezení a nejvýše 5 míst ke stání. Větší počet smutečních hostů nedoporučujeme vzhledem k prostorovým možnostem. Při tomto rozloučení není přítomna řečnice a není možno vybírat hudební skladby. Rakev se zesnulým je vystavena za skleněnou stěnou k poslednímu rozloučení. Pozůstalí mají možnost zvolit si, zda budou se zesnulým až do poslední chvíle a budou sledovat zavezení rakve do kremační pece, či nikoliv. V případě, že této možnosti nevyužijí, před zavezení rakve do pece se žaluzie uzavřou a tím rozloučení končí.

Nahoru