Formality

Co nevynechat

je dodré vědět

Na vyřizování pohřbu Vám vystavíme potvrzení, které uplatníte jako nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (paragraf).

Ze zákona máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

  1. dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  2. jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob,
  3. nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Zák. č. 261/2007 Sb.

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

  1. dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
  2. osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v bodě 2. měly trvalý pobyt na území České republiky.

Provozní řád v PDF

Ceník pohřební služby

Legislativa pohřebním službám nedovoluje zveřejňovat ceníky na svých stránkách. Jediné co můžeme uvést je tedy
obecná informace o průměrných cenách.

Každý sjednaný pohřeb je individuální záležitostí. Vždy záleží na řadě okolností a přání pozůstalých.

Ve všech případech záleží na rozsahu objednaných služeb, vzdálenosti převozu, výběru rakve,

době uložení těla, množství květinových darů a podobně.

Ceny včetně DPH:

pohřeb žehem bez obřadu se dá vypravit od 8.500,- až 9.500,- Kč

pohřeb žehem s obřadem v obřadní síni od 15.500,- průměr je - 18.500,- Kč

pohřeb z kostela do hrobu od 15.000,- průměr je pak kolem - 19.000,- Kč,

zde je však nutno počítat s odměnou církvi (většinou dobrovolná), platbou za výkop hrobu (hrobníkovi) a nájmem hrobového místa (správě hřbitova).

Taky by jste měli vědět, že cena žehu a pronájmů obřadní síně je cenou věcně usměrňenou (regulovanou).


Zpět na přehled

Nahoru